Ninos Younan

Ninos Younan Fantastic Frank Palma Mallorca
Managing Partner Palma

Ninos Younan

Ninos Younan har en vinnarskalle som överträffa det mesta. De mål han sätter upp slår han och de väggar som står ivägen går han igenom. Innan Ninos flyttade till Mallorca drev Ninos en White Guide rekommenderad restaurang - kvalitet och service flyter i hans blod.

Ninos har lätt att bemöta och ta folk på rätt sätt - en egenskap som är viktigt i en internationell affärsmiljö.

På fritiden förädlar Ninos gamla bostäder i samma stil som Fantastic Frank står för; elegant, modernt samt nyskapande. Det blir även lite tid för golf, paddel och styrketräning - men mest blir det häng med familjen.